การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส เช่น 5(15) หรือ 15(45)A สำหรับที่อยู่อาศัย สามารถตรวจสอบมิเตอร์ของท่านได้ด้วยตัวเอง ดังต่อไปนี้


1.นำบิลค่าไฟเดือนก่อนที่เจ้าหน้าที่จด มาเปรียบเทียบกับมิเตอร์ ว่าตรงกันไหม

2.ปลดเบรคเกอร์หรือคัทเอาท์ลง แล้วตรวจสอบว่ามิเตอร์ยังหมุนอีกหรือไม่


3.สับเบรคเกอร์หรือคัทเอาท์ขึ้น ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้หมด แล้วตรวจสอบมิเตอร์ว่ายังหมุนอีกหรือไม่


4.ถ้ามิเตอร์ยังคงหมุนอยู่ อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน ควรให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างไฟ ตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป

 

สำหรับผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งมิเตอร์ แต่อยากให้ทางการไฟฟ้าทดสอบสามารถดำเนินการดังนี้


ตรวจสอบมิเตอร์ตามที่ผู้ใช้ไฟร้องขอ

            ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดที่ข้องใจว่ามิเตอร์คลาดเคลื่อน มิสิทธิ์ที่จะร้องขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการทดสอบ

มิเตอร์ดังกล่าวได้ โดนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทดสอบติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบเป้นเวลา 24 ชั่วโมง หากเป็นมิเตอร์แรงสูง อาจจะ

เปรียบเทียบโดยใช้ Rotating Sub Standard  หรือนำมเตอร์มาตรวจสอบที่กองมิเตอร์ และจะถือผลการทดสอบมิเตอร์ที่คลาด

เคลื่อนไม่เกิน +/- 2.5 % ถือว่ามิเตอร์นั้นถูกต้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังนี้


            1.   มิเตอร์แรงต่ำ

                   1.1  มิเตอร์แรงต่ำ     ชนิด  1    เฟส             ค่าทดสอบ           100.-    บาท

                   1.2  มิเตอร์แรงต่ำ     ชนิด  3    เฟส             ค่าทดสอบ           300.-    บาท

                   1.3  มิเตอร์แรงต่ำประกอบ ซีที                      ค่าทดสอบ           500.-    บาท

            2.   มิเตอร์แรงสูง

                  2.1  มิเตอร์แรงสูง                                        ค่าทดสอบ         2,000.-    บาท

                  2.2  มิเตอร์แรงสูงชนิดพิมพ์ตัวเลข                       ค่าทดสอบ         3,000.-    บาท


    ถ้าผลการทดสอบหากคลาดเคลื่นแสดงค่าเกิน +/- 2.5 %  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนมิเตอร์ให้ใหม่ และไม่คิดค่าตรวจสอบมิเตอร์ กับทั้งจะปรับปรุงเพิ่ม – ลดหนี้ส่วนที่คลาดเคลื่อนจากจำนวนที่ถูกต้องให้กับค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป

 

 

 

 

 
Online:  7
Visits:  5,716,302
Today:  879
PageView/Month:  23,823