การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
8 ม.ค.2562 13.41 น. BWA04,BWA10 เอกสาร
10 ม.ค.2562
11.58 น. BWB01
เอกสาร
12 ม.ค.2562 13.00 น. BWB01 เอกสาร
15 ม.ค.2562
14.53 น.  KOA02YB (Line 4)  เอกสาร 
17 ม.ค.2562
02.02 น.  BWA04  เอกสาร 
20 ม.ค.2562
11.38 น. BSK08 เอกสาร
22 ม.ค.2562  17.22 น. BSK02 เอกสาร 
25 ม.ค.2562  15.18 น. BWA04 เอกสาร 
       
 
Online:  15
Visits:  3,031,954
Today:  547
PageView/Month:  23,031