การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

รหัสอุปกรณ์

ดาวน์โหลด

1 ม.ค.2563

13.41 น. BWA05 เอกสาร
1 ม.ค.2563
11.58 น. BWA10
เอกสาร
1 ม.ค.2563 13.00 น. BWB02 เอกสาร
9 ม.ค.2563
14.53 น.  BSM06  เอกสาร 
17 ม.ค. 2563 15.53 น.  BWA05 เอกสาร
20 ม.ค. 2563 09.39 น. BSL08 เอกสาร
22 ม.ค. 2563 11.05 น. BWA10 เอกสาร
28 ม.ค. 2563  02.35 น. BWA03,04
เอกสาร
28 ม.ค. 2563 02.40 น.  BWA08  เอกสาร
 
Online:  3
Visits:  3,574,606
Today:  219
PageView/Month:  31,594