การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

วัน/เดือน/ปี

วลา

รหัสอุปกรณ์

ดาวน์โหลด

3 ก.พ.2563

08.16 น. BSM06YB,KOB02YB เอกสาร
13 ก.พ.2563 11.21 น. KOB02YB ,BSL01YB เอกสาร
15 ก.พ.2563 00.48 น. BSL08 เอกสาร
18 ก.พ. 2563 01.33 น. KOB06 เอกสาร
18 ก.พ. 2563 01.34 น. BWA08 เอกสาร
18 ก.พ. 2563 01.55 น. BWA03 เอกสาร
21 ก.พ. 2563 11.21 น. ฺฺBWA04YB เอกสาร
25 ก.พ. 2563 07.19 น. BSL04 เอกสาร
28 ก.พ. 2563 22.34 น. BWA05 เอกสาร
 
Online:  4
Visits:  3,574,628
Today:  241
PageView/Month:  31,616