การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 61 17.09 น. BWA02 เอกสาร
11 เม.ย. 61  06.35 น.  BWA09 เอกสาร 
11 เม.ย. 61   07.02 น. BWA09 เอกสาร 
11 เม.ย. 61    08.59 น. BWB06 เอกสาร
15 เม.ย. 61  13.29 น. BSU04 เอกสาร
16 เม.ย. 61  12.00 น. BWA03 เอกสาร 
16 เม.ย. 61  15.55 น. BSU01 เอกสาร  
18 เม.ย. 61   00.45 น. BWA05 เอกสาร  
18 เม.ย. 61  14.14 น.  BWA04 เอกสาร 
24 เม.ย. 61 15.30 น. BWB06 เอกสาร
25 เม.ย. 61 00.33 น. BSK03 เอกสาร
25 เม.ย. 61 17.21 น. BSM06 เอกสาร
25 เม.ย. 61 17.49 น. BSK07 เอกสาร
27 เม.ย. 61 17.07 น. BSK02 เอกสาร
28 เม.ย. 61 13.01 น. BWA03 เอกสาร
28 เม.ย. 61 23.04 น. BSK04 เอกสาร
30 เม.ย. 61 02.41 น. BWA10 เอกสาร
       
 
Online:  9
Visits:  2,638,611
Today:  2,823
PageView/Month:  42,359