การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
4 มิ.ย. 2562
16.56 น. BWA05 เอกสาร
6 มิ.ย. 2562 23.51 น. BSK05 เอกสาร
9 มิ.ย. 2562 07.36 น. BSM11 เอกสาร
15 มิ.ย. 2562
 19.01 น.  BSM13   เอกสาร
  24 มิ.ย. 2562   12.43 น. BSM01 เอกสาร
  24 มิ.ย. 2562  

 23.17 น.

BGR03 เอกสาร 
  25 มิ.ย. 2562 12.33 น. BWA05 เอกสาร
26 มิ.ย. 2562
17.03 น. อ.บางปกง เอกสาร
30 มิ.ย. 2562 01.32 น. BWA10 เอกสาร
30 มิ.ย. 2562
01.59 น. BSU04 เอกสาร
30 มิ.ย. 2562
02.56 น. BSM11 เอกสาร
       
       
 
Online:  8
Visits:  3,032,072
Today:  665
PageView/Month:  23,148