การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
1 ก.ค. 2562 03.00 น. BWA05 เอกสาร
2 ก.ค. 2562 19.46 น. BSK07 เอกสาร
3 ก.ค. 2562
18.22 น.,18.49 น. BSK08 เอกสาร
4 ก.ค. 2562
03.22 น. KOB06 เอกสาร
5 ก.ค. 2562
09.15 น. BWA05 เอกสาร
9 ก.ค. 2562 18.23 น. BSK02 เอกสาร
11 ก.ค. 2562 03.05 น.,03.10 น. BWA05 เอกสาร
12 ก.ค. 2562 09.13 น. BSK10 เอกสาร
22 ก.ค. 2562 07.32 น. BSM01 เอกสาร
24 ก.ค. 2562       19.58 น.,22.04 น.     BWB02YB,BSK03YB เอกสาร
27 ก.ค. 2562  11.28 น.  BSM06  เอกสาร
27 ก.ค. 2562 22.29 น. BSK10  เอกสาร 
28 ก.ค. 2562 03.09 น. BWA05 เอกสาร
28 ก.ค. 2562 03.57 น. BWB02 เอกสาร
28 ก.ค. 2562 04.48 น. BSM01,BSM08 เอกสาร
31 ก.ค. 2562 10.03 น. BSL02,KOB06 เอกสาร
 
Online:  9
Visits:  3,169,108
Today:  3,065
PageView/Month:  36,766