การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

วัน/เดือน/ปี  เวลา  รหัสอุปกรณ์  ดาวน์โหลด 
  4 พ.ค. 63 17.42 น. BWA03  เอกสาร 
  5 พ.ค. 63  11.38 น.  BWB04  เอกสาร 
14 พ.ค. 63 06.58 น. BWA10 เอกสาร
14 พ.ค. 63 14.45 น. BWB05,BWB10 เอกสาร
16 พ.ค. 63 09.09 น. BWB07 เอกสาร
16 พ.ค. 63 22.10 น. BWA04 เอกสาร
17 พ.ค. 63 09.50 น. KOB09 เอกสาร
       
       
       
       
       
 
Online:  4
Visits:  3,574,620
Today:  233
PageView/Month:  31,608