การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

สำหรับผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ ทุกราย ทุกประเภท ต้องมีระบบสายดินตามมาตรฐาน

เราจึงสรุปมาให้อ่านแบบง่ายๆ เดินสายดินในลักษณะใดครับผม


1. ควรต่อสายนิวทรัลลงดินที่แผงเมนสวิตช์ ที่เดียวในอาคาร
2. สายนิวทรัลและสายดินต้องต่อร่วมกันที่แผงเมนสวิตช์ที่เดียวเท่านั้น ห้ามต่อร่วมกันอีกที่แผงสวิตช์ย่อย แผงสวิตช์ย่อยต้องมีขั้วต่อสายนิวทรัลและสายดินแยกออกจากกันและห้ามต่อถึงกัน
3. สายไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้งต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีสายดิน
4. เต้ารับที่ใช้ในการติดตั้งต้องเป็นเต้ารับชนิดที่มีขั้วสายดิน
5. การติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้อง ต้องไม่มีกระแสใหลในสายดิน
6. ค่าความต้านทานดินต้องเป็นไปตามมาตฐาน
7. การเชื่อมต่อระหว่างหลักดินกับสายดิน ควรเชื่อมด้วยวิธีเชื่อมด้วยความร้อน เพราะมีความมั่นคงและแข็งแรง
8. สำหรับสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน เซอร์กิตเบรคเกอร์ทุกตัว ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60898 สำหรับเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ต้องมีค่าพิกัดตัดกระแสลัดวงจรไม่ต่ำกว่า 10 kA
9. รายละเอียดอื่นๆ ในการติดตั้งระบบสายดิน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ส.2556

หมายเหตุ จากตัวอย่างการเดินสายฟในแผงสวิตช์
1. ขั้วต่อสายดินต้องไม่เล็กกว่าขั้วต่อสายนิวทรัล
2. ขั้วต่อนิวทรัลต้องมีฉนวนคั่นกับแผงสวิตช์
3. ห้ามใช้แผงสวิตช์ที่มีขั้วต่อสายดินและขั้วต่อสายนิวทรัลร่วมกันในแผงย่อย
4. ห้ามต่อฟิวส์ในวงจรสายนิวทรัล
5. ในวงจรไฟฟ้าที่มีโอกาสที่จะเกิดไฟรั่วได้ง่าย เช่น วงจรไฟฟ้าในห้องครัว ห้องอาบน้ำ และวงจรไฟฟ้าภายนอกอาคาร ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ไฟ
6. สำหรับสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน เซอร์กิจเบรคเกอร์ทุกตัว ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60898 สำหรับเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ต้องมีค่าพิกัดตัดกระแสลัดวงจรไม่ต่ำกว่า 10 kA

 
Online:  2
Visits:  5,617,481
Today:  29
PageView/Month:  33,220