การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

    

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 

  การจัดการข้อร้องเรียนของ PEA  

คณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียน

แผ่นพับ

ช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของ PEA
  สิ่งที่น่าสนใจ  

 การขอใช้ไฟประเภท บ้านอยู่อาศัย
 การขอใช้ไฟประเภท ธุรกิจอุตสาหกรรม
 อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทต่างๆ (ใหม่)
  ชี้แจงค่า Ft เดือน พ.ค.-ส.ค.2562
 ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า
 วิธีการคิดค่า Power Factor
 อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไ

 โปรแกรมช่วยคิดค่าไฟฟ้า 

ปฏิทินวัน Off-Peak ปี2562

 วารสาร "สายใจไฟฟ้า"

 แบบฟอร์มสมัครSMSแจ้งเตือนกำหนดจ่ายค่าไฟ

     
  เอกสารเยี่ยมแจกผู้ใช้ไฟ  

 คู่มือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย
 หนังสือปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรมที่พบบ่อยครั้ง

คู่มือถาม-ตอบ ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 คู่มือถาม-ตอบ ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2

 PEA Road to Life Energy Delighted

 แผ่นพับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง

 รักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน

การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

LED is more... ดีดีดีดีดี...มากกว่า

 

 

 
 
 

เอกสารด้านความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า

 

 ความปลอดภัยและบทเรียนจากการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า

 คู่มือข้อแนะนำการป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า

 คู่มือการใช้ การตรวจสอบและการดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม

 

 

 

 

 

 

 

 
  โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 

นโยบายสิ่งแวดล้อมผู้ว่าการ

นโยบายสิ่งแวดล้อมผู้จัดการ

โครงสร้างทีมงานสิ่งแวดล้อม

คำขวัญ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

มาตราการการประหยัดพลังงาน

108 ประหยัดพลังงานอย่างง่าย

คู่มือการทำปุ๋ยจากขยะย่อยสลายได้

การรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

คู่มือจัดงานปาร์ตี้สีเขียว

คู่มือการเสริมสร้างสังคมรีไซเคิลในชุมชนและโรงเรียน


 
 

1129 PEA CALL CENTER

ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง ร้องเรียน

สอบถามข้อมูล 24 ชม.

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


เดือน ปี
มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566
ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566

  การไฟฟ้าโปร่งใส
 

 คู่มือมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส กฟอ.บปก.

 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

      ประจำปี 2558(มกราคา-ธันวาคม)

      ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559(มกราคม-มีนาคม)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

      ประจำเดือน มกราคม 2559

      ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

      ประจำเดือน มีนาคม 2559

      ประจำเดือน เมษายน 2559

      ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

  

วันที่ - เวลา บริเวณ เอกสารดาวน์โหลด
     
     

 

วิธีการตรวจสอบมิเตอร์ด้วยตนเอง

19, September , 2012

ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส สำหรับที่อยู่อาศัย

สามารถตรวจสอบมิเตอร์ของท่าด้วยตนเองได้

Read More>>>

วิธีปฏิบัติเมื่อได้รับบิลค่าไฟฟ้า

20 , September, 2012

 เป็นวิธีการอ่านบิลค่าไฟฟ้า และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในบิลค่าไฟ อย่างคร่าวๆ

Read More>>>

สำหรับผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ ทุกราย

ทุกประเภท

ต้องมีระบบสายดินตามมาตรฐาน

เราจึงสรุปมาให้อ่านแบบง่ายๆ

เดินสายดินในลักษณะใดครับผม

Read More>>>

 

 

 

งานตรวจสอบอุปกรณ์จุดสัมผัสทางไฟฟ้า

6 พฤศจิกายน 2555

งานตรวจสอบอุปกรณ์จุดสัมผัสทางไฟฟ้าภายในโรงงานจากทีมผู้ชำนาญ ประโยชน์ คือ 1.สามารถตรวจสอบอุปกรณ์หรือจุดต่อที่อยู่ภายในของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาปล่าวได้                  2.เมื่อตรวจพบจุดร้อนก็สามารถวางแผนจ ...

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง

6 พฤศจิกายน 2555

 

 

 

Link

>> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
>> การไฟฟ้านครหลวง
>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
>> การประปานครหลวง
>> การประปาส่วนภูมิภาค
>> บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
>> บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
>> การรถไฟแห่งประเทศไทย
>> บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
>> บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
>> การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
>> บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
>> การท่าเรือแห่งประเทศไทย
>> กรมการขนส่งทางบก 
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

 

Link

>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
>> การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
>> สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
>> สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
>> องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
>> สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
>> กระทรวงมหาดไทย
>> กรมชลประทาน
>> กรมบัญชีกลาง
>> กรมสรรพากร
>> สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
>> สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
>> กรมควบคุมมลพิษ
>> กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

 
Online:  10
Visits:  5,774,003
Today:  555
PageView/Month:  40,510